torstai 7. toukokuuta 2015

Protection dog lifestyle

Our protection group consists of 10-15 active people that are building together all group members and their dogs to the top. You cannot really talk of a hobby in our group but more or less of a lifestyle. We all aim at (top level)competitions which means that all our free time is hooked with dogs. We are so fully concentrated in dog training that sometimes it really gets you, but success on the road gives you more strength to keep going.
I think almost the most important aspect in dog training is how to make a handler capable of handling and responding to his or her dog. Since all of us aim at competitions, handler training plays a big part of our practices, how to handle the dog well in a competition and show off the best of it and cover the worst.
How to prepare for a competition?
What kind of practices should be done before a competition?
How to prepare a dog while you wait your turn to the stadium?
How to present your dog with the minimum body language but still feeling the dog’s emotions.
A good handler knows how to help a dog when needed and predicts situations by constantly responding to the dog and not just concentrate on personal excitement.
Our practicing evening begins with obedience. Every one of us has their own “right arm” that observes everything a person does, helps in everything and knows the handler and the dog so well inside out that there’s almost no need to talk.
Cooperation has to be fluent but trusting the “right arm” is essential. Problems are solved together and progress is observed with care. For us a team member’s success is almost as rewarding as personal success. That is because everyone participates somehow with a co-handler to everyone’s practices. Everybody knows each other’s dogs, so we all can step in if the regular co-handler is not there, for some reason.
We have trainings approximately five times a week. Plus tracking during summer time! Commitment is crucial in order to make progress.
Every now and then progress goes backwards. When it happens we all focus on the problem and figure out how to solve it. It may take time, effort and also despair, but since there are capable people around, we are always making at least a workaround to diminish the problem.
In protection training everybody helps in everyone’s practices. Some have their regular co-handlers joining and helping almost in each practice they make.
However, a helper is the key and makes the solutions we all depend upon. There must be a huge trust between a helper and a handler, both ways, to make results. Practices are planned together and those must be discussed in a constructive way afterwards.
Handler work here is also very important, because handler must be able to take care of his or her job. Handler must work hard and prepare the dog technically so well that a helper may concentrate more on a dog than guiding a handler.
Helpers are familiar with the dog and know the best practicing method and speed of progress. Cooperation must be seamless. We have truly capable and professional helpers that are a pleasure to work with. Our helpers give their 100% to the dog and handler and make their everything to bring up the dog’s best sides.
As competitions get closer, we concentrate on current “problems” (if there are any) and we either make more or less practices – depending on a case.
This is done for the LOVE of dog sport and german shepherds <3

Kati Saine

The autor is training in OC Kotka with experienced WUSV competitors, like group helpers Teemu Parviainen, Tommi Vanhala and a helper behind several winning dogs and handlers, Timo Helynen. Other representatives from OC Kotka have been  in WUSV, Harriet Läike, Pekka Kuitunen + Susanna Tunturi, and FMBB, Elina Ämmälä.

Suojelukoira elämäntapanaMeidän suojeluryhmässä on noin 10-15 aktiivista ihmistä jotka yhdessä rakentavat koko ryhmän ohjaajia ja koiria huipulle. Tässä ryhmässä ei enää voi puhua pelkästä harrastuksesta, vaan kyse on enemmän tai vähemmän elämäntavasta. Me kaikki tähtäämme (arvo)kilpailuihin. Kaikki vapaa aika menee pääasiassa koirien parissa puuhaillessa. Keskitymme koirien treenaamiseen niin täysillä, mikä tekee niin sanotusta harrastamisesta joskus aika raskasta, mutta kun onnistumisia tulee, niistä saa taas uutta voimaa.
Koiran treenaamisessa melkeinpä tärkeintä on saada ohjaaja oppimaan ohjaamista ja lukemaan koiraansa. Kun meistä kaikki kuitenkin tähtäävät niihin kisoihin, niin myös iso osa harjoittelua on ohjaajan harjoittamista; kuinka ohjaat koiran hyvin kisoissa, tuot sen parhaat puolet esiin ja häivytät huonot. 
Kuinka valmistaudut kisoihin? 
Minkälaisia harjoituksia pitää tehdä ennen kisoja? 
Miten valmistat koiran odotusaikana? 
Kuinka ohjaat koiran eleettömästi mutta kokoajan tuntien koiran tilan?
Hyvä ohjaaja osaa auttaa, kun koira sitä tarvitsee. Hän ennakoi tilanteita lukemalla koko ajan koiraansa eikä vaan keskity omaan jännitykseensä.
Meidän treeni-ilta alkaa tottelevaisuuden tekemisellä. Kaikilla meillä on oma "oikea kätensä", joka valvoo tekemistä ja auttaa kaikessa ja tietää kyseisen koirakon niin hyvin, että tekeminen sujuu melkeinpä ilman puheita.
Yhteistyön pitää olla sujuvaa, mutta luottamus "oikeaan käteen" on kaiken A ja O. Ongelmia ratkotaan yhdessä ja kehitystä seurataan tarkasti.  Meillä toisen onnistuminen on melkeinpä yhtä palkitsevaa kuin oma onnistuminenkin. Se johtuu siitä, että kaikki osallistuu apuohjaajan ohella jollain lailla kaikkien treeneihin. Kaikki tuntevat ja tietävät toistensa koirat, joten apuna voi olla väliaikaisesti joku muukin, jos oma appari ei ole jostain syystä paikalla.
Harjoitus kertoja tulee noin viisi viikossa. Kesällä vielä jäljet päälle! Sitoutuminen on todella tärkeää jotta edistymistä tapahtuisi.
Takapakkeja tulee tasaisin väliajoin. Silloin pureudumme yhdessä ongelmaan ja keksimme poispääsyn ongelmasta. Siihen voi kyllä kulua aikaa, vaivaa sekä epätoivoakin, mutta kun on osaavia ihmisiä ympärillä, niin aina jotain keksitään, jotta ongelma ainakin pienenisi.
Suojelutreeneissä kaikki auttavat kaikkien harjoituksissa. Joillain on omat vakiapparit, jotka ovat melkeinpä kaikissa harjoituksissa mukana ja apuna. Maalimies on kuitenkin avainasemassa. Hän tekee ratkaisut joihin me muut luotamme. Maalimiehen ja ohjaajan välillä pitää olla todella suuri luottamus puolin ja toisin jotta tuloksia saadaan.Harjoituksia suunnitellaan yhdessä ja niistä pitää pystyä keskustelemaan rakentavasti.
Tässäkin on ohjaajan ohjaaminen tärkeää, sillä ohjaan on pystyttävä hoitamaan myös oma tonttinsa hyvin. Ohjaajan pitää tehdä paljon töitä ja sekä rakentaa tekniset valmiudet koiralle, jotta maalimies voi keskittyä enemmän koiran tekemiseen kuin ohjaajan opastamiseen.
Maalimiehet tuntevat koiran ja tietävät niille parhaan harjoitustavan ja etenemistahdin.Yhteistyön pitää olla saumatonta. Meillä kyllä on todella osaavat ja ammattitaitoiset maalimiehet joiden kanssa on ilo työstää koiria. 
Maalimiehet myös antavat itsestään 100 % koirakolle, ja tekevät kaikkensa jotta saadaan koirasta ne parhaat puolet esiin. Kisojen lähestyessä keskitytään sen hetkisiin "ongelmiin" (jos niitä on), ja harjoitustahtia joko kiristetään tai höllätään - tapauskohtaisesti.

Tätä tehdään RAKKAUDESTA koiraurheiluun ja saksanpaimenkoiraan <3

Kati Saine

Kirjoittaja harjoittelee SPL Kotkan alaosastossa, jossa harjoittelevat myös
kokeneita MM-kävijöitä, kuten ryhmän maalimiehet Teemu Parviainen, Tommi
Vanhala sekä monta voittajakoirakkoa tehnyt Timo Helynen. SPL Kotkan
alaosastosta Suomea edustamassa ovat olleeet MM-kisoissa edustamassa myös Harriet Läike, Pekka Kuitunen sekä Susanna Tunturi ja Elina Ämmälä (belgianpaimenkoirien MM-kisoissa)