lauantai 7. helmikuuta 2015

Breed association as a quality guard

Working dogs’ breeding has aimed especially at a dog that works alongside with a man in a specific task and passes it by character, physics, health and structure. The definition of these breeds describes the elements and features that are desired for a specimen.
The original purpose of many specific breeds may have diminished and new ones have been searched for or even composed. Although a breed should change accordingly the basic characteristics should remain. This involves heavily both breed associations and breed related clubs.
The biggest challenge to breed associations is to maintain the working qualities of the breed in the constant change of our society and within its pressure. It is challenging that people want these working dog breeds to act only as a family pet without the breed specific action.
That brings alongside an urban society that has been already and clearly alienated from a rational co-existence of a man and an animal. Associations and people acting in the name of animal protection have already humanized animals. Animal protection and nurturing their natural living environment is extremely important and substantial work, but a line has to be drawn.
Breed associations have developed several methods to preserve a dog that is as a breed definition says. The meaning behind the breed specific dog-shows is to maintain the breed’s body structure and supporting motion as well as fur quality that fit to the purpose.
Different kinds of trials measure dog’s ability to fulfill the tasks that are defined for its character and trainability. Several breeds have elaborated this with a specific korung for breeding purposes in which a dog that has passed both the trial and the show becomes evaluated by a breed specialist. This is how it also goes with the breed I represent, German shepherd.
These are pretty words but in practice everything doesn’t work as is said and promised. Breed specific dog-shows, and also to some extent the trials, are added with a nature of a competition. Competition is welcome as long as it remains on a healthy basis. For trials and regular dog-shows it brings too much pressure to succeed and differences in opinion on an event that is subjectively judged may not be healthy for a breed. Reaching the top and making the podium have become too determinant for breed specific shows. It has led to the conclusion that one must follow the judges’ preferences and likings, even by placing breeding, health and breed definition and working purpose on a secondary place.The same applies also for trials, not to the same extent, though. Competitions are a part of the game, too, and those bring along new comers and goal orientation like, for example, our breed’s main event the World Championship (WUSV 2015) this year in Lahti, Finland.
This is a path for better visibility and more dogs on stage. That supports both breeding and information sharing. Changes in the society and overwhelming actions in the name of animal and human protection are also endangering the dog tests the authorities are using by setting different kinds of restrictions and complete prohibitions. Not every dog should and need to be a lap dog, even though they need to be good for society.
What are the chances for the breed association to effect on breeding and therefore maintain working-dog qualities? Today in Finland the means are almost and only education and sharing information. The Finnish Kennel Club is making the decisions on registrations and conditions to those, and unfortunately many times with the financial interests first.
The breed association is the specialist of its own breed and it should gain more power and possibilities to regulate the registration conditions. The German shepherd union of Finland collects information from several of sources. We have the trial system in which the trial (IPO) is judged by a specialist that is trained by us specifically for German Shepherds and knows the breed specific qualities. The same applies for German shepherd shows. Our annual breed championship competition in different trial types brings along goal oriented dog handlers and therefore serves the information collecting purposes and visibility. Hip and elbow index implementation (Finnish Kennel Club breeding data system) has improved the physical health. Our GSD Health database, to which dog owners announce the dogs’ health information, is available for all members. We have GSD evaluation mainly for young dogs. Evaluation may be done also for the dogs that have had no training. Also we have almost completed the planning and proposal for our own FIN korung, in which the dog character and structure are evaluated by specialists. Training has always been our breed association’s top priority and we are doing that on a broad range. We educate our training mentors, helpers, breeders and judges. German shepherd in the future is still weather proof, healthy, brave, fighting and trainable quality working-dog. This is what we believe in.

Vesa-Pekka ”Mälli” Hirvioja
The author is the President of the Finnish German Shepherd union and GSD judge


Rotujärjestö laadunvartijana

Käyttö- ja palveluskoirarotujen jalostuksessa on erityisesti pyritty koiraan joka toimii ihmisen apuna määrätyssä tehtävässä ja selviytyy siitä niin luonteen, fysiikan, terveyden kuin rakenteensa puolesta. Näiden rotujen rotumääritelmissä on mainittu piirteet ja ominaisuudet, joita rodulta halutaan.
Monen rodun alkuperäinen käyttötarve on saattanut vähentyä ja rodulle on etsitty tai muotoutunut uusia käyttötarkoituksia. Rodun on myös syytä hieman muuttua käyttötarkoituksen mukana, mutta perusominaisuuksien pitäisi säilyä. Tässä tulee voimakkaasti mukaan rotujärjestöt ja rotua harrastavat yhdistykset.
Rotujärjestöjen suurimpana haasteena on säilyttää rotunsa käyttötarkoitukseen tarvittavat ominaisuudet yhteiskunnan muutoksessa ja sen aiheuttamassa paineessa.  Haaste on se, että ihminen haluaa näiden käyttörotujenkin toimivan pelkästään seurakoirana vailla niille ominaisen käyttötarkoituksen mukaista toimintaa.
Tässä tulee mukaan kaupunkilaistunut yhteiskunta, joka on jo selkeästi vieraantunut eläimien ja ihmisen järkevästä rinnakkaiselosta. Eläinsuojelun nimellä kulkevat järjestöt sekä ihmiset ovat inhimillistäneet eläimet. Eläinten suojelu ja niiden elinolosuhteiden vaaliminen on erittäin tärkeätä ja merkittävää työtä, mutta kaikella rajansa.
Rotujärjestöt ovat kehittäneet monenlaisia menetelmiä säilyttääkseen rotumääritelmän mukaisen koiran. Erikoisnäyttelyiden tarkoitus on säilyttää rodun rakenne ja siitä juontuva liikunta sekä karvanlaatu käyttötarkoitukseensa soveltuvana.
Erilaiset kokeet taasen mittaavat koiran kykyä selviytyä luonteensa ja koulutettavuutensa ansiosta sille määritellyistä tehtävistä. Monella rodulla on tähän vielä jatkona jalostustarkastus, jossa kokeen ja näyttelyn hyväksytysti suorittanut koira arvioidaan rodun erityisasiantuntijan toimesta jalostusta silmällä pitäen.  Näin se on myös edustamallani rodulla saksanpaimenkoiralla.
Nämä ovat kauniita sanoja, mutta käytännössä kaikki ei mene kuten missiot lupailee. Erikoisnäyttelyihin, ja  jonkin verran myös kokeisiinkin, on tullut lisänä kilpailu. Kilpailu on tervetullut kun se pysyy terveellä pohjalla.  Kokeisiin ja perusnäyttelyihin se tuo mukanaan liikaa menestyspaineita ja arvostelulajeissa erilaisia näkemyseroja, jotka eivät rodun kannalta ole hyvä ratkaisu.
Peruserikoisnäyttelyissäkin kärkeen pääsemisestä ja palkintosijoista on tullut liian määräävä tekijä. Se taasen on aiheuttanut sen, että tuomareiden mieltymystä ja silmäniloa on pakko seurata jalostuksella, terveyden, rotumääritelmän ja käyttötarkoituksen jäädessä helposti taustalle. 
Samoin on hieman käynyt kokeissa. mutta ei aivan niin radikaalisti. Kilpailut ovat osa tätäkin harrastusta ja tuovat mukanaan lisää harrastajia ja tavoitteellisuutta, kuten esim. meidän rodun päätapahtuma MM-kilpailut (WUSV 2015) tänä vuonna Lahdessa.
Tätä kautta saadaan lisää näkyvyyttä ja koiria näkyville, sekin tukee jalostusta ja tiedonsaantia. Yhteiskunnan muutos ja eläinsuojelun nimissä tehtävä yliampuva eläimen ja ihmisen suojelu ovat myös vaarantamassa viranomaistenkin käytössä olevien rotujen käyttökokeita erilaisin rajoituksin ja jopa totaalikielloin.
Ei kaikista koirista voi ja tarvitse tehdä sylikoiria, vaikka yhteiskuntaan soveltuvia kylläkin.
Mitkä ovat rotujärjestön mahdollisuudet vaikuttaa jalostukseen ja siten säilyttää laadukkaan työkoiran? Tänä päivänä Suomessa se on lähestulkoon ainoastaan koulutus ja valistaminen. Kennelliitto päättää rekisteröinneistä ja sen ehdoista ja valitettavasti taloudelliset seikat menevät monesti etunenässä. 
Rotujärjestö on oman rotunsa asiantuntija ja sinne tulisi saada enemmän valtaa ja mahdollisuuksia rekisteröintiehtojen säätelyyn. 
Saksanpaimenkoiraliitossa kerätään tietoa monelta saralta. Meillä on koejärjestelmä, jossa suojelukokeen (IPO) arvostelee meidän kouluttama saksanpaimenkoiraan erikoistunut ja rodun ominaisuudet tunteva erikoistuomari, samoin on SPL näyttelyissä. Vuosittaiset rotumestaruuskilpailut eri lajeissa tuo mukaan lisää tavoitteellisia koiraharrastajia ja siten palvelee tiedonsaantia ja näkyvyyttä. Lonkka/kyynär indeksien (SKL jalostustietojärjestelmä) käyttöön otto  on tuonut parannusta luuston terveyteen.
SPL Terveystietokanta, johon omistaja ilmoittaa koiransa terveystiedot, on kaikkien jäsenten luettavissa. Pääsääntöisesti nuorille koirille tarkoitettu SPL- arviointi, joka on myös mahdollista tehdä ei koulutetulle saksanpaimenkoiralle. 
Loppumetreillä on jo suunnittelma ja esitys omasta FIN jalostustarkastuksesta, jossa luonteen ja rakenteen arvioi niihin erikoistuneet tuomarit. 
Koulutus on ollut aina meidän rotujärjestölle tärkeä ja sitä teemme laajalla rintamalla. Koulutamme itse koulutusohjaajat, maalimiehet, kasvattajat sekä tuomarit. Sillä tulevaisuudenkin saksanpaimenkoira on säänkestävä, terve, rohkea, taistelutahtoinen sekä koulutettavissa oleva laadukas työ- ja palveluskoira. Tähän uskomme.

Vesa-Pekka ”Mälli” Hirvioja
Kirjoittaja on Suomen Saksanpaimenkoiraliiton puheenjohtaja